Principi rada‎ > ‎

Osnovni principi rada1. " Kvalitet počinje i završava se obrazovanjem." - Kaoru Ishikava


2. " Ukoliko nekoga želiš da ubediš u nešto,ne računaj na njegov intelekt već na njegov interes." - Bendžamin Franklin


3. Osposobljavanje zaposlenih za samostalni rad na inplementaciji i unapređenju sistema menadžmenta


4. Iskustva država koje su prihvatile sistem upravljanja kvalitetom:


I faza: Uvođenje sistema kvaliteta zbog dobijanja papira (sertifikata)

II faza: Uvođenje sistema kvaliteta zbog zahteva kupaca – dobijanje dodatnih bodova na tenderu

III faza: Uvođenje sistema kvaliteta radi efikasnijeg poslovanja

 

Naš cilj je da radimo po principima treće faze