Obuke

Ne vežbajte na zamišljenim primerima, učite u svom preduzeću proveravajući i unapređujući svoj sistem.

Obuke se najčešće realizuju u prostorijama preduzeća po principu work shop-a.

LISTA POJEDINAČNIH SEMINARA

 • Šta najviše rukovodstvi mora da zna o sistemu menadžmenta kvalitetom
 • Definisanje procesa i merenje performansi
 • Izrada procedura i radnih uputstava
 • Timski rad i metode za identifikovanje i otklanjanje uzroka problema u poslovanju
 •  Time management
 •  SWOT analiza
 • Management prodaje
 • Izrada biznis plana
 • Definisanje performansi najvišeg rukovodstva
 • Alati poboljšanja sistema kvaliteta
 • Interna provera sistema kvaliteta


Ukoliko želite bliže informacije o seminarima (cilj, ciljna grupa, vreme trajanja i teme, način praćenja ostvarenja cilja, potrebni resursi i cena) JAVITE NAM SE.


Web design by: Tipping Point