Osnovni cilj naših projekata je reinženjering poslovnih procesa u cilju poboljšanja profita i likvidnosti preduzeća.

Osnovna delatnost preduzeća je konsalting:
- unapređenje poslovanja primenom sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda:
- ISO 9001,
- ISO 14001,
- OHSAS 18001
- ISO 20000
- ISO 22000,
- ISO 27001
- ISO 13485,
- ISO 17025
- FSC.

- definisanje principa za povezivanje ličnog dohotka sa rezultatima rada pojedinaca (realizuje se sa dokumentovanjem sistema menadžmenta, sa jasno propisanim ovlašćenjima i odgovornostima ili kao nezavisan projekat, ako već postoje propisane jednoznačne i merljive procedure).

- poboljšanje likvidnosti preduzeća reorganizacijom procesa nabavke (optimizacija zaliha, smanjenje mrtvog lagera, povećanje obrta) i procesa prodaje (jasno definisanje strategije naplate potraživanja sa svim specifičnostima i analiza propuštenih prodaja)

Svaka reorganizacija vrši se u skladu sa željama i unapred definisanim ciljevima naših klijenata. Vaše zadovoljstvo nakon realizovanih projekata i stepena ostvarenja unapred dogovorenih ciljeva predstavlja našu najveću satisfakciju.